Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht gegaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf dat moment in de gehele Europese Unie en is de opvolger an de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en daarom proberen wij zo transparant mogelijk te zijn over de mate waarin wij je persoonsgegevens verwerken. Door de invoering van de AVG zijn wij wettelijk verplicht om aan te geven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij met je privacy omgaan. Daarnaast zijn wij verplicht om aan te geven welke gegevens wij delen om onze diensten tot stand te kunnen brengen. 

Wat betekent dit voor mij?

Als je gebruikt maakt van onze diensten en/of dienstverlening, dan deel je persoonsgegevens met ons. Dit is nodig om bijvoorbeeld een domein te registreren of jou te kunnen helpen met het instellen van je webmail. Wij doen er echter alles aan om enkel het broodnodige aan persoonsgegevens te verwerken. 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld, waarin wij aangeven wat onze rechten en plichten zijn rondom de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij ook onze algemene voorwaarden van een update voorzien, zodat jullie privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De verwerkersovereenkomst is onderdeel van onze algemene voorwaarden en start op pagina 8.

De verwerkersovereenkomst is per 25 mei 2018 automatisch van kracht gegaan. De overeenkomst is onderdeel van onze vernieuwde algemene voorwaarden en hoeft om die reden niet ondertekend te worden. 

Ook hebben wij onze privacy policy bijgewerkt om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen. Onze privacy policy bevat extra informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens en beschrijft eveneens welke gegevens wij gebruiken om onze diensten aan te kunnen bieden. Onze privacy policy kun je hier bekijken

Heb je vragen?

Uit ervaring weten wij dat de nieuwe AVG behoorlijk wat werk met zich meebrengt. Wij zijn echter wel van mening dat de AVG bijdraagt aan een betere beveiliging van je persoonsgegevens en zullen ons ook hard inspannen om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. 

Mocht je vragen hebben over onze algemene voorwaarden, verwerkersovereenkomst en/of privacy policy? 
Neem dan gerust contact met ons op.

Monday, May 28, 2018

« Terug