Update algemene voorwaarden in verband met AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht gegaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt vanaf dat moment in de gehele Europese Unie en is de opvolger an de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).  Wij hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en daarom proberen wij zo ... Lees verder »

28th May 2018