Zimple Web verwerkt persoonsgegevens van klanten, partners en andere contactpersonen. Dit doen wij om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden en de beste klantenservice te kunnen verlenen.

In deze Privacy policy willen wij u heldere en transparantie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij proberen uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen en gaan daarom met zoveel mogelijk zorgvuldigheid om met uw gegevens. Om die reden houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat wij:
– Uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
– Enkel de persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn om onze diensten aan te kunnen bieden.
– Uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Ons inspannen voor passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
– Geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij dit een vereiste is om het doel van de overeenkomst uit te kunnen voeren.
– Ons houden aan onze algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst die voldoen aan de AVG.

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Bezoek aan onze website
Als u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over de door uw gebruikte apparatuur, waaronder de versie van uw browser, besturingssysteem van uw apparaat en het IP-adres. Daarnaast verzamelen wij gegevens over de pagina’s die u bezoekt, het tijdstip van uw bezoek en de duur van uw bezoek. Deze gegevens verzamelen wij om de veiligheid van de website te waarborgen en om onze informatievoorziening te kunnen verbeteren.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens van uw communicatie met Zimple Web worden opgeslagen op beveiligde locaties waar alleen Zimple Web toegang tot heeft. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en in geen geval delen met derden.

Als u gebruik maakt van het ticketsysteem in het Zimple Web Paneel, dan verzamelen wij enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien u geen klantenaccount heeft, dan wordt uw ticket 30 dagen nadat het ticket is gesloten automatisch verwijderd. Als u wel een klantenaccount heeft, dan kunt u zelf uw ticket(s) op ieder moment verwijderen.

Gegevens die wij minimaal nodig hebben voor communicatie:
– Naam
– E-mailadres
– IP-adres (verwerkt door ons contactformulier en ticketsysteem)

Gegevens die wij mogelijk opvragen om u van dienst te kunnen zijn:
– Website
– Telefoonnummer (voornamelijk voor hulp bij het registreren/verhuizen van een domein)
– Correspondentieadres
– IP-adres (in het geval van een blokkade van een van onze servers)
– Logingegevens (in het geval wij support verlenen op uw website)
– Bankgegevens (in het geval van restitutie)

Klanten
Klanten kunnen gebruik maken van onze diensten door een account aan te maken in het Zimple Web paneel. De gegevens die wij verzamelen om de registratie van het klantenaccount te kunnen voltooien, staan gelijk aan de minimale gegevens die nodig zijn om een domein te kunnen registreren. Wij streven ernaar om de privacy van onze klanten zoveel mogelijk te respecteren en spannen ons in om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van onze klanten:
– Naam
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Correspondentieadres
– IP-adres
– Host
– Additionele contacten (optioneel)
– Inlogsessies

Cookies
Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde locaties waar alleen Zimple Web toegang tot heeft .Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor verbetering van onze website en onze diensten en zullen niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden.

Derden
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen daarom enkel persoonsgegevens verwerken die écht nodig zijn om diensten aan u te kunnen leveren. Wij zullen nooit zonder toestemming of wettelijke grondslag uw gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, zoals het verlenen van medewerking in het kader van een politieonderzoek.

Wij maken echter wel gebruik van derde partijen om bepaalde diensten van Zimple Web tot stand te kunnen brengen. Deze derde partijen omschrijven wij als ‘Sub-verwerkers’ in onze algemene voorwaarden en verwerkingsovereenkomst. Met deze sub-verwerkers hebben wij afspraken gemaakt rondom de bescherming van uw persoonsgegevens en uw gegevens worden door de sub-verwerkers enkel gebruikt om diensten tot stand te brengen.

Voor de volgende diensten worden uw persoonsgegevens verstrekt aan sub-verwerkers:
– Domeinnamen
– SSL-certificaten

De volgende gegevens worden door de sub-verwerkers verwerkt:
– Naam
– Bedrijfsnaam (SSL)
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Correspondentieadres

Zimple Web vervult een bemiddelende rol rondom de aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam. Uw aanvraag wordt door ons doorgegeven aan de registries en de registrar, die het domeinnaam aanvraagt bij de desbetreffende registry. De gegevens die worden uitgewisseld met de registrar en registries zijn nodig om de registratie van een domein mogelijk te maken.

Zimple Web heeft verwerkingsovereenkomsten met de sub-verwerkers. De voorwaarden zijn gelijkwaardig aan de artikelen in de verwerkingsovereenkomst tussen u en Zimple Web. Voor de registratie van non-EU-domeinnamen, waaronder .com en .net wordt gebruik gemaakt van een Amerikaanse registry. Deze registry valt onder het EU-US Privacy Shield en biedt vergelijkbare voorwaarden rondom de verwerking van persoonsgegevens.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden tenzij dit nodig is om diensten voor u als klant te kunnen realiseren én u hier toestemming voor heeft gegeven.

Rechten
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Zimple Web heeft het recht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren als de wet dit ons verplicht, waaronder de fiscale bewaarplicht. Mocht u het idee hebben dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan de zojuist voornoemde verzoeken. Het is tevens mogelijk om uw klantgegevens aan te passen in ons klantenpaneel.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en fraude. Onze gehele website is enkel toegankelijk via een beveiligde (HTTPS/SSL) verbinding. Daarnaast nemen wij maatregelen om het Zimple Web paneel zo goed mogelijk te beveiligen. Ook verlenen wij derden geen toegang tot de persoonsgegevens die zijn opgeslagen tot onze servers.

Wij spannen ons in voor een goede en juiste verwerking van persoonsgegevens. Dit doen wij door continu ons systeem van updates en een SSL-certificaat te voorzien. Daarnaast houden wij nauw contact met onze sub-verwerkers, zodat persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor het realiseren van onze diensten.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@zimpleweb.nl